Showing 1–12 of 20 results

Meat Curries & Kebabs

Batura

15,000

Batura Special deep-fried puffed white bread. Bánh bột mì trắng chiên giòn.

Meat Curries & Kebabs

Buna Chicken

89,000

A mouth watering chicken cooked with golden brown onions , tomatoes and various aromatic spices which enchances it’s flavours. Cà-ri gà nấu với hành tây, cà chua và gia vị.

Meat Curries & Kebabs

Butter Chicken

89,000

An authentic north Indian dish consisting of tandoori prepared chicken, softly simmered in a smooth creamy tomato based gravy. Cà-ri gà nấu được nấu từ ức gà bỏ lò tandoor và ninh nhừ trong nước sốt cà chua mịn.

Meat Curries & Kebabs

Cheese & garlic Naan

80,000

Oven-baked flatbread with cheese & garlic filling

Meat Curries & Kebabs

Cheese & garlic naan

80,000

Soft unleavened bread stuffed with cheese and garlic cooked in tandoor. Bánh mì naan pho-mai và tỏi nướng lò.

Meat Curries & Kebabs

Chicken Cafreal

89,000

bonless pieces of chicken cooked with green hurbs and spices

Meat Curries & Kebabs

Chicken Cafreal

89,000

Boneless pieces of chicken cooked with green herbs and spices. Cà-ri gà nấu với thảo mộc và gia vị.

Meat Curries & Kebabs

Chicken Chettinad

89,000

Delicious dish made out of 14 types of Indian spices and fresh shredded coconut. Cà-ri gà được nấu với 14 loại gia vị truyền thống Ấn Độ và cơm dừa tươi.

Meat Curries & Kebabs

Chicken Curry

89,000

A stir-fried Pakistani and Indian tomato curry dish.

Meat Curries & Kebabs

Chicken Korma

89,000

A onion and cashew nuts based mild gravy cooked with chicken and spices. Cà-ri gà nấu với hành tây, hạt điều tự nấu và gia vị.

Meat Curries & Kebabs

Chicken Roghan Josh

89,000

A creamy tomato chicken curry with garlic and ginger

Meat Curries & Kebabs

Chicken Saagwala Curry

89,000

Healthy preparation consisting of boneless chicken prepared with spices and spinach. Cà-ri gà nấu với gia vị và cải bó xôi.